Zoeken op GEOS:

Equivalent Concrete Performance Concept

Dit is een methodiek waarbij betonsamenstellingen die afwijken van genormeerde samenstellingen volgens EN 206-1 worden geëvalueerd. Door de prestaties van de afwijkende samenstelling te vergelijken met een genormeerde kan gebruiksgeschiktheid worden verklaard via een attest.

Concept
Het Equivalent Concrete Performance Concept is een vergelijkende toets van een nieuwe betonsamenstelling ten opzichte van een referentiesamenstelling waarvan de geschiktheid in een bepaalde toepassing algemeen wordt aanvaard. De referentiemengsels worden geselecteerd op basis van minimale samenstellingseisen in een bepaalde milieuklasse. Deze eisen worden algemeen vastgelegd in de Europese norm EN 206-1, waarbij het cementgehalte en de watercementfactor de belangrijkste componenten zijn.

Omdat bij nieuwe betonmengsels juist deze twee parameters vaak afwijken van de norm, is het principe van minimum samenstellingseisen (empirische benadering) niet toepasbaar en wordt een functionele benadering voorgesteld. Hierin worden proefstukken van het nieuwe beton en het referentiebeton met elkaar vergeleken op een aantal eigenschappen:
• Druksterkte
• Carbonatatieweerstand
• Chloridenindringing
• Vries-dooiweerstand (met/zonder dooizouten)
• Eventuele andere eisen

Het nieuwe beton dient even goede of betere prestaties te leveren op al deze vlakken. Als dit is aangetoond, kan een gebruiksattest worden aangevraagd bij daartoe bevoegde organisaties.

Normering
De Europese norm (EN 206-1) voor beton legt minimumeisen van betonsamenstelling (cementgehalte, watercementfactor) vast voor verschillende milieuklassen.
In sommige landen wordt de Europese norm aangevuld met een nationaal annex, waarin de functionele toetsing volgens het Equivalent Concrete Performance Concept is uitgewerkt. Hierin worden testmethoden en eisen voor de genoemde duurzaamheidaspecten omschreven.
Voor België is dit de NBN B15-100, in Nederland is dit de CUR aanbeveling 48.
Laatste nieuws
Nieuwe geaccrediteerde scope & BELAC-certificaten nu online
20-01-2014  Lees meer >
Voorstudie: grondbehandeling
25-11-2013  Lees meer >
Gevoeligheid voor alkali-silicareactie: nieuwe proefmethode
20-09-2013  Lees meer >
© GEOS N.V. 2018                                                                            Disclaimer |  Contact |  Powered by